Енергетична громадськість не складає зброю

Львівське РР НТСЕУ

Львівська регіональна рада НТСЕУ тісно співпрацює з Центральним правлінням, постійно залучає до своїх заходів енергетичні підприємства, організації, наукові установи та навчальні заклади не тільки західного регіону України, але й більшості енергетичних підприємств України.

Основним у своїй роботі вважаємо тісну співпрацю науковців, проектантів та виробничників галузі. Велику зацікавленість серед фахівців викликають заходи щодо підвищення надійності експлуатації обладнання електромереж, електричних станцій, безпеки обслуговуючого персоналу, міжна­родний досвід експлуатації обладнання, впровадження мікропроцесорної техніки, роботи елегазового обладнання, сучасний стан обладнання ТЕС та основні положення Галузевої програми реконструкції ТЕС, прогресивні інформаційні та комп’ютерні технології для підвищення ефективності функціонування енергопостачальних компаній та систем.

На науково-практичних конференціях та семінарах піднімались також питання впровадження нових технологій спалювання твердого палива, зниження викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище та стан золошлакових відходів ТЕС, безпечна експлуатація виробничих будівель і споруд енергетичного комплексу та багато інших.

Щорічно Львівська РР НТСЕУ проводить до десятка різноманітних науково-практичних конференцій, нарад та семінарів, рішення яких впроваджуються на підприємствах енергетики України. Так, зокрема, д.т.н., професором Журахівським А.В. та його науковою школою було впроваджено в енергетиці України близько 100 пристроїв захисту трансформатора напруги від пошкоджень ферорезонансними процесами як в мережах з ізольованою та заземленою нейтраллю. Крім цього розроблено та впроваджено в експлуатацію електромереж Львівської, Вінницької, Харківської, Волинської та інших областей понад 50 нерезонуючих ТН 6-10-35 кВ. Розроблено комплекс контролю ізоляції електрообладнання під робочою напругою, дослідний взірець якого впроваджено на одній з ПС Західної ЕС. Вказані заходи суттєво підвищили надійність роботи обладнання енергосистем та суттєво полегшили його експлуатацію.

Великим досягненням науки є розробка і впровадження в практику експлуатації електричних мереж мікропроцесорних пристроїв та систем к.т.н., доцента «Львівської політехніки» Сабадаша І.О. Окремі пристрої та системи не мають аналогів як у нашій державі так і за рубежем. Запропоновано технічне забезпечення та методологія експлуатації кабельних мереж 6-10 кВ здатна на порядок зменшити пошкоджуваність кабелів, на багато років продовжити термін їх експлуатації. Пристрої вже використовуються багатьма енергетичними підприємствами.

Неодноразово з професором, д.т.н. НУ «Львівська політехніка» Данилюком О.В. та його колегами разом з виробничниками ми обговорювали тему: «Прогресивні інформаційні та комп’ютерні технології для підвищення ефективності функціонування енергопостачальних компаній».

Тісно співпрацюємо з кафедрою електричних станцій та систем Вінницького НТУ. На семінарах часто виступають зав. кафедрою, д.т.н., професор Лежнюк П.Д., к.т.н., доцент Рубаненко О.Є, які знайомлять учасників з оптимальним керуванням режимами електроенергетичних систем та діагностуванням електрообладнання. Розроблено програмний комплекс «ВТРАТИ» для розрахунків і структурування втрат потужності і енергії в електричних мережах 110–0.4 кВ. Він вже використовується у «Вінницяобленерго», «Харківобленерго», «Хмель­ницькобленерго» та ін.

У лютому цього року вперше на нашій конференції ми підняли тему «Сучасні методи аналізу усталених режимів та перехідних процесів роботи ЕЕС», яка відбулася у Славську під керівництвом д.т.н., професора НУ «Львівська політехніка» Скрипника О.І., де відбулось обговорення сучасного стану інформаційного забезпечення відповідних служб електроенергетичних систем, енергопостачальних компаній, проектних організацій; ознайомлення фахівців з функціональними можливостями та перспективою використання програмного комплексу аналізу режимів електроенергетичних систем ДАКАР–2010.

Велику зацікавленість викликає міжнародна науково-практична конференція «Досвід впровадження елегазового обладнання на підприємствах енергетики України», яка цього року відбудеться втретє. У цій конференції візьмуть участь, як завжди, науковці, практики та багато представників іноземних фірм, виробників елегазового обладнання.

Необхідно відмітити постійну підтримку з боку керівництва ВАТ «Західенерго», Західної ЕС, ВАТ «ЛьвівОРГРЕС». Останнім часом, завдяки підтримці Мінпаливенерго України, НЕК «Укр­енерго», НАК «ЕКУ», Гро­мад­ської ради при Мінпаливенерго, в багатьох наших заходах брали участь фахівці з енергопідприємств усіх регіонів України, а також фахівці Росії, Білорусії, Польщі, Хорватії, Швейцарії, Італії. Задумів багато, але, на превеликий жаль, не всі можливості громадської організації використовуються, бо потребують фінансової підтримки, в тому числі зі сторони колективних членів Спілки.

Ірина Мота,
заступник голови Львівської РР НТСЕУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *