МАЦЕВИТИЙ Юрій Михайлович

Ю.М.Мацевитий

Директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України
Член Центрального правління НТСЕУ
Академік НАН України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР і України в галузі науки і техніки, лауреат премій НАН України ім. Г.Ф. Проскури і В.І. Толубинського, премії НАН Білорусі ім. О.В. Ликова

Ю.М. Мацевитий, відомий учений у галузі теплофізики і теплоенергетики, народився 24 лютого 1934 р. в Брянському руднику Стаханівського району Луганської області. Закінчив в 1957 р. інженерно-фізичний факультет Харківського політехнічного інституту (нині НТУ “ХПІ”) за спеціальністю “Динаміка і міцність машин”. З 1957 р. по 1972 р. працював у тому ж інституті на кафедрі турбінобудування. У 1966 р. захистив кандидатську, а в 1971 р. – докторську дисертації.

Його наукові інтереси пов’язані з дослідженнями найбільш відповідальних елементів конструкцій енергетичних машин, що працюють в екстремальних умовах (високі температури, тиски та ін.).

З 1972 р. і по теперішній час Юрій Михайлович Мацевитий працює в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (керівник наукового відділу), з 1996 р. – директор інституту.

У 1978 р. доктору технічних наук Ю.М. Мацевитому присвоєно вчене звання професора, з 1982 р. – члена-кореспондента, а з 2003 р. – дійсного члена НАН України. З 1996 р. є заслуженим діячем науки і техніки України.

Академік Ю.М. Мацевитий керує науковими дослідженнями з вирішення проблем підвищення маневреності, надійності, економічності та продовження ресурсу енергетичного устаткування, що стоять перед підприємствами паливно-енергетичного комплексу України.

У 2008 р. цикл робіт з підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції і удосконалення режимів їхньої експлуатації, виконаний колективом авторів на чолі з Ю.М. Мацевитим, удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки.

На сьогодні в інституті провадяться роботи з наукового супроводу створення нового енергетичного обладнання (ПТУ на суперкритичні параметри, пікової парової турбіни, газотурбінних установок з термохімічним стиском робочого тіла), а також зі створення теплонасосного обладнання на базі використання альтернативних і поновлюваних джерел енергії (терикони, відпрацьовані газові та нафтові свердловини тощо).

У академіка Ю.М. Мацевитого понад 360 наукових праць, у т.ч. 12 монографій, 95 винаходів. Він – головний редактор міжнародного науково-технічного журналу “Проблеми машинобудування”.

Ю.М. Мацевитий здійснює активну науково-педагогічну роботу, очолює школу з теплофізики в галузі моделювання та ідентифікації нелінійних теплових процесів (підготував 26 кандидатів і 10 докторів наук, викладає у вузах м. Харкова), а також роботу з інтеграції науки та освіти.

За його ініціативи створено Академічний науково-освітній комплекс (АНОК) “Ресурс” та розроблено проект наукового парку “Наукоград – Харків”, метою якого є об’єднання зусиль і раціонального використання наукового, освітнього та виробничого потенціалів Харківського регіону, стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності з енерго- і ресурсозбереження, використання власних енергоресурсів, розвитку нетрадиційної та поновлюваної енергетики.

Ю.М. Мацевитий – голова наукової ради НАН України з наукових основ теплових машин, член бюро відділення фізико-технічних проблем енергетики і Науково-координаційної ради НАН України з проблем ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруджень і машин, член Національного комітету України з тепломасообміну та Міжвідомчої комісії з питань науково-технічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

Майстер спорту СРСР з альпінізму (1960 р.), заслужений тренер України (1974 р.), неодноразовий чемпіон України з альпінізму і скелелазіння.

За видатні особисті заслуги в розвитку вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу Української держави академік НАН України Юрій Михайлович Мацевитий удостоєний високої державної нагороди – ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Золотий фонд нації

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *