СТОГНІЙ Борис Сергійович

Б.С.Стогній

Академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України

Віце-президент Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України

Заслужений діяч науки і техніки України

Лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки та Премії НАН України ім. С.О. Лебедєва

Б.С. Стогній – визначний український вчений, який півстоліття своєї трудової діяльності віддав науці. Його ім’я добре відоме в широких колах наукової світової громадськості. Наукові роботи академіка Б.С. Стогнія присвячені дослідженням у галузі автоматизації електричних систем, розробці принципів побудови та оптимізації систем управління електроенергетичними об’єктами.

За його керівництва і безпосередній участі створено нове покоління вимірювальних перетворювачів струму для сучасних електроенергетичних та електротехнічних установок, які знайшли широке впровадження в промисловості України.

Борис Сергійович Стогній народився 18 березня 1936 р. в с. Гречанівка Полтавської області.

У 1959 р. закінчив Київський політехнічний інститут. У 1966 р. захистив кандидатську, а у 1984 р. – докторську дисертації.

У 1988 р. Б.С. Стогній обраний членом-кореспондентом, а у 1990 р. – академіком Національної академії наук України.

З 1961 р. працює в Інституті електродинаміки АН УРСР, з 1975 р. і до нині є завідувачем відділу автоматизації електричних систем.

Його наукові інтереси пов’язані з інформатизацією енергетики. Це, перш за все, дослідження в галузі автоматизації електричних систем, розробки принципів побудови та оптимізації систем управління електроенергетичними об’єктами, створення швидкодіючих алгоритмів перетворення та передачі даних у каналах передачі інформації в електроенергетичних системах. На базі цих досліджень впроваджено ряд розробок, зокрема автоматизовані та автоматичні системи контролю параметрів у нормальних і аварійних режимах роботи електроенергетичного обладнання електростанцій та підстанцій (Україна, Білорусь), комп’ютерна корпоративна інтегрована система управління електрифікованими залізницями.

Академіком Б.С. Стогнієм опубліковано більше ніж 300 наукових праць, у тому числі 12 монографій.

Багато сил та енергії академік Б.С. Стогній віддає науково-організаційній діяльності: з 1988 р. по 1993 р. – на посаді головного ученого секретаря Президії НАН України, з 1994 р. по 1998 р. – на посаді члена Президії НАН України, з 1998 р. і понині є академіком-секретарем Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України є одним із провідних відділень академії. Напрями наукової діяльності 12 установ Відділення охоплюють стратегічні засади розвитку енергетики, проблеми теплової енергетики, електроенергетики, енергомашинобудування, безпеки АЕС, інформатизації енергетики, вугільних енерготехнологій, відновлюваної енергетики.

Б.С. Стогній зробив вагомий особистий внесок у планування, організацію і забезпечення наукових досліджень в установах НАН України та вищих учбових закладах.

Золотий фонд нації

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *